"Νέο Εξοικονομώ"

Εξοικονομώ 2022
Εξοικονομώ 2022

Τι είναι;

Το “Εξοικονομώ” είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το 2015 με σκοπό να δώσει κίνητρο στους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από την χώρα.

Το νέο "Εξοικονομώ" θα ανοίξει τον Δεκέβριο 2022!

Εξοικονομώ 2022

Ποιοι το δικαιούνται;

(Αφορά το 2021)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2020. 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα που πληρούν 4 προϋποθέσεις: 

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Υφίστανται νόμιμα
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 27.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

Οι εισοδηματικές κατηγορίες και τα ποσοστά των επιδοτήσεων είναι:

4

Τι περιλαμβάνει;

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες μετά από σύσταση του Ενεργειακού Επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων 
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης/αερισμού
  • Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
  • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
  • Εγκατάσταση Συσκευών Διαχείρισης Ενέργειας (smart home): έξυπνος φωτισμός, έξυπνη διαχείριση συστήματος θέρμανσης - ψύξης, απομακρυσμένος έλεγχος (αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε αν είστε επιλέξιμος και για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου.

Η Sunproject αναλαμβάνει ως Σύμβουλος Έργου να καταθέσει τον φάκελο, να υλοποιήσει το έργο και να το παραδώσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο ‘με το κλειδί στο χέρι’.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι Υπηρεσίες μας

Έχετε απορίες;

Created by