Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους
Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

Τι είναι;

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

Το “Εξοικονομώ” είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το 2015 με σκοπό να δώσει κίνητρο στους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από την χώρα.

Το νέο "Εξοικονομώ" άνοιξε στις 18 Μαΐου

"Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους"

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για Νεους» για την επιδότηση της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που ανήκουν σε νέους 18 έως 39 ετών. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από δύο σκέλη το «Εξοικονομώ» και το «Ανακαινίζω». Ο προϋπολογισμός  του Προγράμματος «Εξοικονομώ», ανέρχεται σε 200 εκατ.€ και του «Ανακαινίζω», ανέρχεται σε 100 εκατ. €. Για το «Εξοικονομώ» επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) όχι πριν τις 01/02/2020, ενώ για το «Ανακαινίζω» αντίστοιχα, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος (26/10/2022).

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

Ποιοι το δικαιούνται;

(Αφορά το 2023)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2022. 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι αυτές που:

 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
 • Υφίστανται νόμιμα
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) που έχει εκδοθεί μετά την 01.02.2020 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
 • Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών για το σκέλος «Ανακαινίζω» ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος (26/10/2022)

pososta


Τι περιλαμβάνει;

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες μετά από σύσταση του Ενεργειακού Επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΚΕΛΟΣ Ι

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 • Εγκατάσταση Συσκευών Διαχείρισης Ενέργειας (smarthome)
 • Συστήματα σκίασης
 • Μηχανισμός αερισμού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» ΣΚΕΛΟΣ ΙΙ

 • Χώροι μπάνιου
 • Ειδών υγιεινής
 • Χώρων κουζίνας
 • Αντικατάσταση δαπέδων
 • Αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Επισκευών δομικών στοιχείων
 • Επιχρισμάτων
 • Πλακιδίων
 • Χρωματισμών κλπ.
 • Τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών (τρία τεμάχια)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε αν είστε επιλέξιμος και για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου.

Η Sunproject αναλαμβάνει ως Σύμβουλος Έργου να καταθέσει τον φάκελο, να υλοποιήσει το έργο και να το παραδώσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο ‘με το κλειδί στο χέρι’.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι Υπηρεσίες μας

Έχετε απορίες;

Created by