Κουφώματα - Συστήματα Σκίασης

Κουφώματα - Συστήματα Σκίασης
Κουφώματα - Συστήματα Σκίασης

Μεγάλο μέρος της απώλειας θερμότητας των κτιρίων το χειμώνα και αντίστοιχα της υπερθέρμανσης το καλοκαίρι προέρχεται από τα παλιά, μη ενεργειακά κουφώματα. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η αντικατάσταση των κουφωμάτων ή των υαλοπινάκων με ενεργειακά με τις ανάλογες πιστοποιήσεις, για τη μείωση των απωλειών θερμοκρασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον λόγω του ότι η Ελλάδα έχει υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση τεντών - σκιάστρων. Η εξωτερική σκίαση περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στην επιφάνεια του υαλοπίνακα. Έτσι, η ακτινοβολία δεν εισέρχεται άμεσα στο εσωτερικό του κτιρίου αλλά ανακλάται στο περιβάλλον. Η διάχυτη ακτινοβολία που φτάνει στο εσωτερικό είναι λιγότερο ισχυρή με αποτέλεσμα να μειώνεται η θέρμανση του εσωτερικού χώρου που προκαλείται από την ακτινοβολία. Συνεπώς, οι ανάγκες για δροσισμό του χώρου μειώνονται, γίνεται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και το κόστος ψύξης ελαττώνεται. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματισμών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για ολόκληρη την οικογένεια και ιδιαίτερα για τα ηλικιωμένα άτομα

Κουφώματα - Συστήματα Σκίασης

Έχετε απορίες;

Created by