Θερμομόνωση

Θερμομόνωση
Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση ενός κτιρίου αναφέρεται στην μόνωση του από το κρύο ή το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, όταν υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα σε δύο περιβάλλοντα, πραγματοποιείται μεταφορά θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο περιβάλλον. Έτσι, τον χειμώνα παρατηρείται απώλεια θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ το καλοκαίρι είσοδος θερμότητας από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η θερμομόνωση έχει σκοπό να περιορίσει στο ελάχιστο αυτή την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του περιβάλλοντος και του εσωτερικού του κτιρίου ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ενέργειας. Για τον λόγο αυτό τα θερμομονωτικά υλικά εφαρμόζονται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του κτιρίου προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα, το κόστος θέρμανσης και ψύξης μειώνεται δραστικά και αυξάνεται η θερμική άνεση του χώρου.

Θερμομόνωση

Η SUNPROJECT αναλαμβάνει με άριστα αποτελέσματα εργασιών από έμπειρο και πιστοποιημένο συνεργείο

  • Θερμομονώσεις δώματος
  • Θερμομονώσεις πυλωτής
  • Θερμοπροσόψεις
  • Υγρομονώσεις κάθε είδους
Θερμομόνωση

Παρέχονται πολυετείς εγγυήσεις εργασιών.

ΟΦΕΛΗ

  • μείωση κόστους θέρμανσης
  • δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης
  • μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού υγρασίας
  • προστασία του περιβάλλοντος
  • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου και κατ’ επέκταση της οικονομικής του αξίας

Έχετε απορίες;

Created by