Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η SUNPROJECT είναι δίπλα στον επενδυτή από την αρχή μέχρι και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αναλαμβάνει την μελέτη, την κατάθεση φακέλου και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παρέχοντας εξειδικευμένη υπηρεσία που ανταποκρίνεται βέλτιστα στις ανάγκες κάθε πελάτη. Με πολυετή εμπειρία, διασφαλίζει άρτιο λειτουργικά αποτέλεσμα, ποιότητα, ταχύτητα και χαμηλό κόστος. Η μελέτη αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας καθώς αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γηπέδου με σκοπό να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημα να προσφέρει την μέγιστη απόδοση.

Η SUNPROJECT πραγματοποιεί πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαθιστά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον επενδυτή έτσι ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Νομικές Υπηρεσίες

Η Sunproject συνεργάζεται με έμπειρους και εξειδικευμένους νομικούς οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε επενδυτές και ενδιαφερόμενους για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη διεκπεραίωση άλλων συναφών θεμάτων.

Photo Gallery

Έχετε απορίες;

Created by