NETMETERING

NETMETERING
NETMETERING

Τι είναι;

Netmetering

Είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε καταναλωτής να παράγει τη δική του ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες της κατοικίας του ή του επαγγελματικού του χώρου. Στην περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από την ενέργεια που καταναλώνει, "αποθηκεύεται" στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα όταν η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί, καταναλώνεται η ενέργεια η οποία έχει "αποθηκευτεί" στο δίκτυο.

Με αυτή τη διαδικασία συμψηφισμού της καταναλισκόμενης με την παραγόμενη ενέργεια ο καταναλωτής χρησιμοποιεί τη δική του ενέργεια και δεν επηρεάζεται από την αυξητική τάση της τιμής της κιλοβατώρας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Και μια έξυπνη λύση:

Νέο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» 

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Η επιδότηση του συστήματος φτάνει έως και 75% για τα νοικοκυριά και έως 60% για τους αγρότες, με bonus 10% στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία ή μονογονεϊκές οικογένειες ή τρίτεκνους ή πολύτεκνους.

Το Πρόγραμμα συμβάλλει καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία καθώς και επιτυγχάνει τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 238.000.000 €.

NETMETERING
Ποσοστά επιχορήγησης

Ποια είναι η διαδικασία;

  • Δωρεάν έλεγχος του χώρου εγκατάστασης του έργου και τεχνοοικονομική μελέτη προκειμένου να προταθεί εξατομικευμένο σύστημα που ικανοποιεί βέλτιστα τις ανάγκες σας.
  • Συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατατίθεται η αίτηση σύνδεσης στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ.
  • Μετά την έγγραφη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, γίνεται η πληρωμή όρων σύνδεσης και υπογραφή σύμβασης σύνδεσης.
  • Αφού υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση επιδότησης.
  • Εντός 15 ημερών υπογράφεται η σύμβαση συμψηφισμού με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με διάρκεια 25 έτη.
  • Γίνεται η πιστοποίηση μετρητή στο κέντρο πιστοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ
  • Μετά την κατάρτιση της σύμβασης ξεκινάει η υλοποίηση του έργου με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
  • Αφού η εγκατάσταση είναι έτοιμη και έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης, υποβάλλεται η αίτηση ενεργοποίησης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.
NETMETERING

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός;

Στο τέλος κάθε τετραμήνου υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που καταναλώθηκε και της ενέργειας που παράχθηκε. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι θετική (δηλαδή η ενέργεια που καταναλώθηκε ήταν περισσότερη απ’ όση παράχθηκε), υπάρχει χρέωση (χρεωστέα ενέργεια). Σε περίπτωση που είναι αρνητική (παράχθηκε περισσότερη απ’ όση καταναλώθηκε) δεν υπάρχει χρέωση και γίνεται πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Κατά την εκκαθάριση, τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με τη χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Αν και πάλι παραμένει πλεόνασμα μετά από 3 χρόνια συμψηφισμού, δεν υπάρχει πίστωση στον επόμενο λογαριασμό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

https://helapco.gr/pdf/HELAPCO_Net_Metering.pdf

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

http://solarbay.gr/wp-content/uploads/2015/06/FEK_B_3583_31.12.14.pdf

warning icon
Η ισχύς του φωτοβολαταϊκού συστήματος υπολογίζεται να είναι τόση ώστε η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση να καλύπτει με επάρκεια τις ηλεκτρικές καταναλώσεις

Έχετε απορίες;

Created by