Συντήρηση

Συντήρηση
Συντήρηση

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα της συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Ωστόσο για να διασφαλιστεί η 100% απόδοσή του σε όλη τη διάρκεια της 20ετούς ή 25ετούς ζωής του, κρίνεται αναγκαία η συντήρηση και φροντίδα των φωτοβολταϊκών. Η έκθεση στον ήλιο, το χώμα, την αμμωνία, τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε οποιοδήποτε σύστημα αν δεν εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός.

Επιμηκύνετε την διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος, εξοικονομήστε χρήματα και διασφαλίστε ότι η επένδυσή σας δουλεύει όπως σχεδιάστηκε στην αρχή!

Συντήρηση
Συντήρηση

Επισκευή INVERTER

Οι inverters αποτελούν βασικό κομμάτι της λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Επομένως, πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν το 100% της απόδοσής τους καθόλη τη διάρκεια της επένδυσης. Ωστόσο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα τον χειμώνα, οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, καθώς και σφάλματα του δικτύου, προκαλούν συχνά αστοχίες στην ομαλή λειτουργία τους. Επίσης, με τον καιρό φθείρονται εσωτερικά στοιχεία τους τα οποία χρειάζεται να αντικαθίστανται για να προληφθούν μεγαλύτερα προβλήματα. Με γνώμονα τη διατήρηση του κόστους λειτουργίας χαμηλό αλλά και την ταχύτητα αποκατάστασης μιας βλάβης, προκρίνεται σε πολλές περιπτώσεις η συντήρηση και η επισκευή του inverter αντί της αντικατάστασής του με νέο.

Η SUNPROJECT αναλαμβάνει την επισκευή οποιουδήποτε inverter προσφέροντας άμεσες λύσεις, χαμηλό κόστος και εξαιρετική ποιότητα υπηρεσίας με τις ανάλογες εγγυήσεις. 

warning icon
Επιμηκύνετε την διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος, εξοικονομήστε χρήματα και διασφαλίστε ότι η επένδυσή σας δουλεύει όπως σχεδιάστηκε στην αρχή!

Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών Panel

Συχνά υποτιμάται η επίδραση των ρύπων στην απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ είτε πρόκειται για οικιακό σύστημα είτε για φωτοβολταϊκό πάρκο ή επαγγελματική στέγη.

 Η αερομεταφερόμενη αφρικανική, και όχι μόνο, σκόνη, η γύρη των λουλουδιών, τα περιττώματα των πουλιών και άλλες διαλυμένες ουσίες στο νερό της βροχής το οποίο εξατμίζεται πάνω στις φωτοβολταϊκές επιφάνειες σχηματίζουν επίμονους ρύπους που μπορούν να μειώσουν την απόδοση τους ακόμη και μεταξύ του 5-25%. Η μικρή κλίση των φωτοβολταϊκών πάνελ επιτείνει τη δημιουργία αυτών των ρύπων.

Η Sunproject σε συνεργασία με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία αναλαμβάνει μαζί με τη συντήρηση και τον καθαρισμό της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης, με συχνότητα ανάλογη των συνθηκών ρύπανσης που επικρατούν στην περιοχή σας

Έχετε απορίες;

Created by