Ηλιακή Άντληση

Ηλιακή Άντληση
Ηλιακή Άντληση

Τι είναι και πώς λειτουργεί

Πρόκειται για μια εξαιρετική εφαρμογή των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρησιμοποιείται σε χώρες που έχουν άφθονο ήλιο όπως η Ελλάδα.

Για αγροτικές καλλιέργειες που είναι απομακρυσμένες από τα ηλεκτρικά δίκτυα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για την αδιάλειπτη άντληση νερού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας που υπάρχει ηλιοφάνεια.

Πως λειτουργεί;

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα κατάλληλα διαστασιολογημένο τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα την υποβρύχια αντλία που έχει επιλεγεί για να καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα νερού προς άντληση για τη συγκεκριμένη αγροτική καλλιέργεια.

Όποια τριφασική αντλία και αν διαθέτετε, οποιουδήποτε κατασκευαστή, μπορεί να τροφοδοτηθεί από το φωτοβολατϊκό μας σύστημα. Με τη χρήση δεξαμενής για την αποθήκευση του νερού μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα και τις ημέρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Ηλιακή Άντληση
Ηλιακή Άντληση

Πώς υλοποιείται;

Χρειαζόμαστε:

  • τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της αντλίας που έχετε επιλέξει
  • την ακριβή γεωγραφική θέση που θα εγκατασταθεί η αντλία
  • το διαθέσιμο χώρο που υπάρχει για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού συστήματος.
warning icon
Δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και το βαθμό απόδοσης της επένδυσης.

Γιατί να επιλέξετε την ηλιακή άντληση;

Δημιουργείτε προστιθέμενη αξία σε αγροτικές εκτάσεις που είναι απομακρυσμένες από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποφεύγετε το πολύ υψηλό κόστος και τα έργα διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Μηδενίζετε το αυξανόμενο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα πληρώνατε αν είσαστε συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Συνεισφέρετε στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος στην πρωτογενή παραγωγή.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα. Δείτε εδώ

Ηλιακή Άντληση

Έχετε απορίες;

Created by